Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Ngã Năm
Địa chỉ: Số 63 Phạm Hùng, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng